Haberler

BASIN AÇIKLMASI KINIYORUZ!

BASIN AÇIKLAMASI

      KINIYORUZ!

 

Hekimlik mesleği etik kuralları ile örtüşmeyen, ADÜ Rektörü Sayın Bülent Kent’ in “Vatandaş ADÜ Hastanesinde bıçak parası veriyor” iddiasıyla yapmış olduğu talihsiz basın açıklaması, hekimlerimiz ile halk arasında kutuplaşmayı teşvik edici olmuş, hekimlerimizi derinden yaralamıştır. Aydın Tabip Odası, hekimlerin haklarını korumayı, toplumsal alanda yaşanan sağlıktaki olumsuzlukları kamuoyuna duyurmayı,  tıp eğitimine katkıda bulunmayı ve Türkiye halk sağılığını geliştirip yaygınlaştırmayı amaç edinmiş, kamu kurumu niteliğinde hizmet eden meslek kuruluşudur.Türkiye’ de hekimlerin sesi olarak; Hipokrat yemini etmiş, hastayı din, dil, ırk gözetmeksizin her koşulda tedavi etmeyi ilke edinmiş, uzun yıllar tıp eğitimi alarak, genç yaştan itibaren ailelerinden uzak kalan, hayatlarını kaybeden, şiddete uğrayan, her şeye rağmen severek ve özveriyle görev yapan hekimlerimize yapılan bu haksızlığı kabul etmiyoruz.

Bilindiği üzere suç ve cezanın şahsiliği ilkesi ceza hukukunun en önemli ilkesidir. Bu kuralı sayın rektörün herkesten iyi bildiğini tahmin ediyoruz. Kişi ancak kendisinin işlediği filler nedeniyle sorumlu tutulabilir, başkasının işlediği fiillere iştirak etmedikçe sorumlu tutulamaz. Görevini etik kurallar ve tıbbi deontoloji hükümleriyle yerine getiren, bilime hizmet edinmeyi amaç edinmiş; Covid-19 pandemisinde, vatanımızı derinden sarsan Kahramanmaraş-Pazarcık depreminde canla başla çalışan hekimlerimizin toplum içerisinde itibarını zedeleyici, toplumdan uzaklaştıracak genel ifadeler kullanarak yapılmış olan, hekimlik mesleğinin değersizleştirilmesine yönelik açıklamalar karşısında derinden üzüldüğümüzü ifade etmek isteriz. Ülke genelinde hasta ve hasta yakınları arasında görevlerini korunmasız bir şekilde yapan hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın sorunlarına çözüm bulmak, acil servislerde yaşanan kalabalıklara, birinci basamakta veya poliklinikte çözülmesi gereken sorunları çözmek için çalışmalar yapmak yerine halkın gözündeki hekim değerinin sürekli aşağı çekilmek istenmesi Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışmamaktadır. Yaşadığı zorluklar karşısındaki hak ettiği değeri görebilmek insani bir haktır. Hekimlerimiz de bu toplumumuzun bir parçasıdır, hekimlik mesleğinin saygınlığı korunmalıdır.  Mesnetsiz, gereksiz,  doğruluğu ispatlanmamış bilgiler ile mesleği erozyona uğratmak veya uğratmaya çalışmak haksızlıktır.

Muayenehaneler kanun ve yönetmeliklerle açılır, hizmetine devam eder veya kapatılır. Bir muayenehanenin kapatılması başhekimin veya rektörün zorlaması, görüşü veya önerisi ile olmaz, olamaz. Muayenehane sahibi hekimler ile kavga etmek veya baskı yapmak başhekimin görevi ve yetkisinde değildir.

Sayın rektörü bu talihsiz beyanatı için tüm hekimler adına Aydın Tabip Odası olarak kınıyor ve özür bekliyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla

                                                           AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU