Haberler

ASM Kamu Binalarında Hizmet Versin, Giderleri Genel Bütçeden Karşılansın, Çalışanlara Kadro Sağlansın! Basın Açıklaması

 

Zamlardan Sonra Aile Sağlığı Merkezleri Kapanıyor

‘ASM kamu binalarında hizmet versin, giderleri genel bütçeden karşılansın, çalışanlara kadro sağlansın!’

 Hükümetin eliyle oluşturduğu, çalışanların kursağından alıp bir avuç zenginin sermayesine katan yüksek enflasyon, dolaylı vergilerde ciddi artış tüm toplumu olumsuz etkilediği gibi Aile Sağlığı Merkezlerin(ASM) kapatma noktasına getirdi. Durmak bilmeyen Zamlar sonucu Aile Sağlığı Merkezleri kapandı, binlerce yurttaş hekimsiz kaldı. Bugün mahallemizde gördüğümüz bir Aile Sağlığı Merkezinin kapısındaki paspastan, reçete yazılan kâğıdına, temizlik malzemesinden, kullanılan elektriğine, çeşmeden akan suyundan, muayenede kullanılan dil basacağına kadar Aile Sağlığı Merkezi içinde gördüğünüz tüm malzemeler Aile Hekimleri tarafından tedarik edilmekte ve satın alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı ASM de güvencesiz çalışan sekreterinden, hizmetlisine ebe ve hemşiresine, binanın bakım onarım kirasına ve yukarıda yazdığımız tüm giderleri için aile hekimlerine bir ek ödeme yapmaktadır. Anacak bu ek ödeme durmak bilmeyen muazzam fiyat artışları karşısında eriyip gitmiş, aile hekimleri bu durum karşısında ASM lerin kapanma durumuna gelmiştir. Hükümet, aile hekimlerine Aile Sağlığı Merkez binalarını kiralayarak ücret almakta üstelik ek ödemeleri ancak %17 oranında artış yaparken kiralara %72 gibi yüksek oranda zam yapmıştır. Halkın parasıyla genel bütçeden besleyip büyüttükleri şirketlerin kiralarını bile ötelenir, kira artışı %25 lerde tutulurken ASM kiralarına yüklü oranda zamlar yaparak aile hekimlerini çalışamaz duruma getirmiştir. Halkın vergileriyle veya bağışlarıyla yapılan Aile Sağlığı Merkezleri için bile Sağlık Bakanlığı yüksek zamlı kira almakta, özel şahıslardan kiralanmak zorunda kalınan binaların kira artışları ev sahiplerinin insafına terkedilmiştir. Sonuç olarak bu gider artışlarına dayanamayan aile hekimleri hizmet verdikleri Aile Sağlığı Merkezlerini kapatmaya, bu birimlerden hizmet alan halk cezalandırılmıştır. İşveren ve işletmeci hekimlik artık son bulsun Aile Hekimleri 18 bin gruplandırma çalışanının işvereni haline getirilmiştir. Hekimlik yapmaya ayırmamız gereken zamanı, işvereni haline getirildiğimiz ASM çalışanların maaş, sigorta, kıdem tazminatlarını hesaplamayla, yetersiz cari ödemenin maaşlara ve diğer tüm giderlere yetip yetmeyeceğini düşünerek geçirmeye ayırmak zorunda kalmaktadır. Ekonomik krizi yaratanlar bedelini çalışanlara ödetiyor. Ekonomik kriz tüm toplumu derinden etkilemektedir. Bunun sonucu halkın yeterli ve dengeli beslenmesinden, sağlıklı güvenlilik barınmaya temel insani ihtiyaçlarını karşılamaya ve zamanında, yeterli bir sağlık hizmeti alması giderek zorlaşmaktadır. Halkın en rahat gelebildiği birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmeti alabildiği Aile Sağlığı Merkezleri de artan zamlar ve karışlanamayan giderlerden dolayı kapanma durumunda getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı uyguladığı Aile Hekimliği sistemiyle çalışılanları performansa dayalı sözleşmeli çalışmaya, işletmeci olmaya zorlarken mevcut sistemi bile cari ödemelere sadece %17 gibi komik bir artış yaparak işlemez hale getirmiştir. Türkiye Modeli ile Aile Sağlığı Merkezlerinin idamesini Aile Hekimlerinin sırtına yıkmıştır. Bütçe uygulaması olarak da cari gider yöntemini seçmiştir. Ekonomik krizin bedelini de yurttaşların sırtına yıkıp kamu çalışanlarına %17 zam layık görmüş, bu zam oranını cari gider kalemine de uygulamıştır. ASM giderleri yayınlanan resmi enflasyonun çok üstünde iken cari giderlere yapılan yetersiz artış bir buçuk ay geriden daha ödemesi yapılmadan iğneden ipliğe her şeye yapılan zamlar karşısında erimiş, değersizleşmiştir. Aile sağlığı merkezleri kapanırken paralar şirketlerin kasasına akmaya devam ediyor Aile hekimleri kiralar, faturalar ve çalışan maaşlarını ödeyemez hale geldikçe Aile Sağlığı Merkezlerindeki yangın büyümekte ve giderek artan sayıda Aile Sağlığı Merkezi kapanma noktasına gelmektedir. Oysa sadece yüz milyonlarca dolar kar ettiği Ulaştırma Bakanlığınca açıklanan şirketlerin ertelenen havalimanı kiralarının yarısı ile ya da şehir hastanelerine ödenen 6 aylık kira ile ülkenin tüm mahallelerinde binlerce yeni ASM binaları yapıla bilinir, temel ihtiyaçları karşılana bilinir. Halkın sağlığı ve çalışanların hakları için mücadele etmeye çağırıyoruz! Sağlık temel ve anayasal bir haktır ve halkın sağlığının korunması, herkesin sağlıklı bir hayat sürdürmesi yönetenlerin temel amacı ve esas görevidir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kamu eliyle, kamu binalarında tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanarak ücretsiz sunulması halkın yararınadır. TTB Aile Hekimliği kolu tarafından yıllardır savunulduğu üzere, Aile Sağlığı Merkezi binaları kamu tarafından yapılmalı ve tüm çalışanları güvenli ortamda, güvence içeren emeğinin karşılığı ücretle çalıştırılmalıdır. ASM gidereler için yapılan ödemler yerine genel bütçeden tüm ihtiyaçların yeterli düzeyde ve zamanında karşılanması artık bir zorunluktur. Sağlık Bakanlığı bu ekonomik kriz ortamında ilk etapta aile hekimlerinden kira kesintilerini durdurmalıdır. Başta deprem bölgelerinde ve özel şahıslara ait binalarda hizmet vermeye çalışan ASM ler yerine kamu binaları yapmalı, tüm ihtiyaçları karşılanmalı ve bu sürede kira bedelleri kamu tarafından karşılanmalıdır. Çalışanların maaş, tazminat, sigorta gibi ödemeleri cari değil gerçek gider olarak bütçelenmelidir. Halkın sağlık hakkı ve çalışanların hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm sağlık örgütlerini ortak mücadeleye, halkımızı desteğe çağırıyoruz.

 

 

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU