Haberler

Aydın Tabip Odası Ara Genel Kurulu 29 Nisan 2023 tarihinde Aydın Tabip Odası Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığına, Dr. Rıza AKDENİZ, Divan Katipliklerine Dr. Sebahattin ÖZDEMİR ve Dr. Fatih CANDAŞ seçildi.

Covid-19 Pandemisi ve 6 Şubat Depremlerinde hayatını kaybeden hekimlerin ve sağlık çalışanlarının anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan Kurul

Aydın Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Hasan Metin ÖZTÜRK Nisan 2022- Nisan 2023 tarihlerini kapsayan bir yıllık faaliyet sunumu yaptı.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Veznedar Üye Dr.Işık DOĞAN Mali Raporu ve 2023 tahmini bütçeyi sundu.

Aydın Tabip Odası Denetleme Kurulu’ndan Dr. Fikret ÖZTÜRK Denetim Raporunu paylaştı.

Raporların sunumundan sonra Yönetim Kurulu yapılan açık oylamada oy birliği ile aklandı.

Aydın Tabip Odası Tabela Yönetmeliği Divan Başkanlığına sunuldu açık oylamaile oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve Temenniler bölümünde Divan Başkanı Dr. Rıza AKDENİZ’in teşekkürleri ile Ara Mali Genel Kurul toplantısı tamamlandı.