KURULLAR

TTB BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ 2022-2024

1. Rıza AKDENİZ

Aile Hekimi – Efeler 19 Nolu ASM

2. Eralp ATAY

Efeler Belediyesi Sağlık işleri Müdürü –Pratisyen  Hekim

3. Adalet ÇIBIK

Aile Hekimi – Efeler 20 Nolu ASM

4. Gürel ÇIRPANLI

Fizik Tedavi ve Reh. Uzmanı – Özel Referans Hastanesi - NAZİLLİ

5. Pınar OKYAY

Halk Sağlığı Uzmanı – Profesör – Aydın ADÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

6. Erdoğan PAYZA

Aile Hekimi – Kuşadası 3 Nolu ASM

7.Deniz YEMENİCİOĞLU

Nöroloji Uzmanı – Didim Devlet Hastanesi