Videolar

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ COVID-19 PANDEMİSİ 8. AY DEĞERLENDİRMESİ BASIN AÇIKLAMASI