TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" Üyelerin aidat borç yapılandırmasından yararlanabilmesi için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021’dir.

7326 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 10. maddesinin 11. fıkrasında,  tabip odalarının üyelerinden olan aidat alacakları ile odaların Birliğe ödemeleri gereken ödentinin, yasada öngörülen süre içinde başvurulması ve yine yasada öngörülen süre içinde tam olarak ödenmesi halinde faiz ve gecikme zammı gibi ferilerinin affedileceği düzenlenmiştir.

            Üyelerin aidat borç yapılandırmasından yararlanabilmesi için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021’dir. 

İLETİŞİM: 0256 226 12 01