TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Asistan Hekim Olmak Çalıştay Raporu Yayımlandı

Asistan Hekim Olmak Çalıştay Raporu Yayımlandı

 24.04.2021  120 https://www.ttb.org.tr/785yik6

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu “Asistan Hekim Olmak Çalıştayı” 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlendi.

Genç hekimlerin zorlu çalışma koşulları, niteliksizleşen eğitim süreçleri, çalışma alanlarındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği gibi sorunların etraflıca tartışıldığı çalıştayın açılış konuşmasını TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Fincancı, çalıştayın bir yol haritası belirlemek ve birlikte yol yürüyebilmek adına çok kıymetli olduğunu belirtti.

Açlılış konuşmalarının ardından çalıştay, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalışma GrubuDezavantajlı Asistan Hekimler Çalışma GrubuÇalışma Hayatı ve Haklar Çalışma GrubuÇarpık Kıdem İlişkisi ve Mobbing başlıklı dört farklı çalışma grubuna ayrılmış, her grup deneyimleri çerçevesinde temel sorunlarını, çözüm önerilerini ve meslek örgütünden beklentilerini dile getirmiştir.

Çalıştayın kapanış konuşmasını Dr. Gözde Çeliköz şu sözlerle yapmıştır: “Birliktelik umudu yaşatıyor, çözüm üretiyor. İyi hekimlik değerleri ile hekimlik yapabileceğimiz, nitelikli eğitim alabileceğimiz, kendi eğitim ve çalışma hayatımız için söz söyleyebileceğimiz günleri birlikte yaratacağız.”

Çalıştay raporu için tıklayın.