TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Aidat alacaklarının yapılandırılmasında süre uzatıldı.