KURULLAR

2018-2020 BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

1.Nurten ATALAY

Çocuk Sağlığı ve Hast.Uzmanı – Serbest Hekim

2.Eralp ATAY

Pratisyen Hekim – DSİ Kurum Hekimi

3.Osman Nuri AYDIN

Anestezi ve Reanimasyon – Profesör – ADÜ Tıp Fakültesi Anestezji ve Rea. Anabilim Dalı Başkanı

4.İsmail Hakkı ERTİN

Aile Hekimi – Kuşadası 1 Nolu ASM

5.M. Turhan KESKİN

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Nazilli Devlet Hastanesi

6.Mustafa Bülent ÖZENİR

Aile Hekimi – Söke 2 Nolu ASM

7.Erdoğan PAYZA

Aile Hekimi – Kuşadası 3 Nolu ASM