TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

Salgınla Mücadeleye Ayrılan Payın Milli Gelire Oranı

Salgınla Mücadeleye Ayrılan Payın Milli Gelire Oranı

Sağlık politikalarının başarısızlığı artık kabul edilmeli; sağlığa bütüncül bakan, ekonomik-sosyal dayanışmayı önceleyen, toplumun ve sağlık örgütlerinin katılımını sağlayan yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır!