TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

PANEL:Tereddütler, Kaygılar, Karşıtlıklar: Aşı Olma Sorumluluğu

???? #Panel

Tereddütler, Kaygılar, Karşıtlıklar:
Aşı Olma Sorumluluğu

???? Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol
???? Prof. Dr. Ejder Yıldırım
???? Prof. Dr. Nilgün Toker
???? Prof. Dr. Murat Civaner

???? 16 Haziran 2021 Çarşamba
⏰ 20.30
???? TTB Youtube-Twitter-Facebook Hesaplarından Canlı Yayın