TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

EBELER HAFTASI KUTLU OLSUN

Ebelik, tarihin en eski mesleklerinden biridir; sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir. Ebeler; toplumun sağlık danışmanlarıdır.
Ebelerimiz, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri vermektedirler. Bu görevlerini yurdumuzun dört bir yanında ve en zorlu koşullarda yerine getirmektedirler. Bu çalışmaları ile özellikle son yıllarda anne ve bebek ölüm oranlarının düşürülmesinde rolleri büyüktür.
Ağır fedakârlıklar içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ebeler, sağlık sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Türkiye’de yaklaşık 48 bin 500 ebenin aktif olarak. Görev yaptığı bilinmektedir. Araştırma sonuçlarına göre yaklaşık 37 milyon kadının yaşadığı ülkemizde bir ebeye ortalama 763 kadın düşüyor .
Ebelik oranlarına göre Türkiye’nin AB ülkeleri ile karşılaştırmasında ülkemizdeki doğurganlık hızı da dikkate alındığında ebe sayısının ne kadar yetersiz olduğu görülmektedir.
*Ülkemizde sezaryen oranlarını düşürülmesi isteniyorsa ebe sayısı, ebe eğitimi ve ebelerin sosyo-ekonomik koşulları iyileştirilmelidir.
*Pandemi koşulları göz önüne alındığında ,gerekli atamaları bir an önce gerçekleştirilmelidir.
* Aldıkları eğitime uygun olmayan ve görev tanımlarının dışındaki birimlerde ve pozisyonlarda çalıştırılmamaları (yoğun bakım üniteleri, cerrahi ve dahiliye klinikleri ve tıbbi sekreterlik vb.),
Aydın Tabip Odası olarak sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğunun bilinci ile sağlık ekibimizin değerli üyeleri olan ebelerimizin ‘Ebelik Haftası’nı kutluyoruz.
AYDIN TABİP ODASI