TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

COVID-19 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLSİN!