TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

17 NİSAN SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ