HUKUK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=89168a4e-3de4-11eb-8e42-c2bb61b361c8

3071/2020                                                                                                                11.12.2020

 

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

 

            5 Aralık 2020 tarihinde yapılan TTB-Tabip Odaları Örgüt İçi Değerlendirme toplantısında da ihtiyaç olarak tanımlanan VERBİS adı verilen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicili'ne kayıtla ilgili olarak hekimlere ve sağlık kuruluşlarına gelen profesyonel tekliflerin çoğalması ve kayıt için verilen zamanın yaklaşması sebebiyle TTB Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan VERBİS'e kayıt kılavuzu ektedir.

 

             Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 

 

                                                                                                          Saygılarımızla,

                                                                                                         

                                                                                                          Prof. Dr. Vedat Bulut

                                                                                                          TTB Merkez Konseyi

                                                                                                          Genel Sekreter