Haberler

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI VE PROJELERİMİZ..

 

7-8 Nisan 2018 tarihinde Aydın Tabip Odası’nın Olağan Seçimli Genel Kurulu yapılmış ve 2018-2020 Dönemi yapılanması belirlenmiştir. 11 Nisan 2018 tarihi itibari ile de yeni yönetim görevine başlamıştır.

 Yönetim Kurulunun görev dağılımı;

 

Başkan                          : Dr. Hakan KARAGÖZLÜ

 

Genel Sekreter            : Dr. Adalet ÇIBIK

 

Muhasip           : Dr. Hayati ÇAKIR

 

Veznedar                      : Dr. Ali AKYOL

 

Üye                                 : Dr. Recep BIYIKLI

 

Üye                                 : Dr. Pınar OKYAY

 

Üye                                 : Dr. Hasan Metin ÖZTÜRK

 

olarak belirlenmiştir.

 

2018-2020 dönemi projelerimiz;

1)    Aydın İlindeki hekimlerin tümü ile işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve üye sayımızın arttırılması.

  • Aydın ilindeki tüm hekim arkadaşlarımıza ulaşmak için kurum ziyaretlerine, temsilciliklerimiz ve komisyonlarımızın çalışmalarının geliştirilmesi ve daha aktif çalışmalar yapması konusunda desteklenmesine önem verilecektir. 

 

2)    Hekimlerimizin öncelikli konuları sürekli olarak gündemde tutulacaktır.

  • Hekim ve emekli hekim ücretlerinin arttırılması
  • Yıpranma payı
  • Sağlıkta şiddet yasası

olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konular önceliklendirilecektir.

 

3)    Aydın Tabip Odası bilimsel çalışmaları geliştirilecektir.

  • Odamız halkın sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen tüm konu başlıklarında, konunun taraflarının toplanmasına, bilimsel bilginin üretilmesine katkı vermeyi sürdürecektir. İlimizin başta çevre olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konuları önceliklendirilecektir.

 

 

4)    Aydın Tabip Odası, meslektaşları ile gerçekleştirecekleri sağlıklı yaşam ve kültür sanat çalışmaları ile Aydın halkına örnek olacak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır.

 

 

 

 

AYDIN TABİP ODASI

 YÖNETİM KURULU