Haberler

Sağlıkta Şiddet Yasası” bir an önce çıkarılmalıdır

BASIN AÇIKLAMASI

 

 Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım,

İlimiz ne yazık ki bir kez daha hekime yönelik bir şiddet olayı ile karşı karşıya kalmıştır.

 

Dün de hastanemiz doktorlarından Op.Dr. Orhan BAYIR, hasta olmadan ilaç yazmadığı için görevi başında sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmıştır. Doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her seferinde bu son olur ümidiyle bu açıklamalarla karşınızdayız.

 

Hasta olmadan ilaç yazmanın hukuki sorumluluğu bir yana hastayı muayene etmeden yazılan ilacın hastaya vereceği zararın sorumluluğunu bilen ve doğru olanı yapan hekim arkadaşımızın görevi başında darp edilmesi üzüntümüzü bir kat daha arttırmıştır.

 

 Hekimlik mesleğinin ana kuralı hastasını görmek, muayene etmek, o hastaya özel danışmanlık ile tanı ve tedaviyi gerçekleştirmektir. Hastanın görülmeden ilaç yazılması, sağlık kuruluna getirilmeden raporun çıkartılması ya da muayene edilmeden sevk edilmesi talepleri normal bir durummuş gibi dile getirilebilecek kadar kuralsızlık sıradanlaşmıştır. Bu talepleri haklı olarak yerine getirmeyen, hastası için en doğru öneriyi getiren hekimler ise şiddete maruz kalır hale gelmiştir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunumu, sağlık çalışanlarının görevi ve sorumlulukları ile ilgi bilgilendirilmeye gereksinimleri olduğu açıktır.

 

 Ne yazık ki günde 30, 35 sağlık çalışanımız fiziki ve sözel şiddete uğramaktadır. Uygulanan yanlış sağlık politikaları, Sağlık çalışanlarının hedef gösterilmesi ve değersizleştirilmesi, hükümetin dili medyanın etkisi, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmaması şiddeti arttıran en önemli unsurlardır.

 

Aydın Tabip Odası olarak, vatandaşlarımızın en önemli insan hakkı olan sağlık hakkını korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması için bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması ve önleyici tedbirler alınmasının gereğine bir kez daha dikkat çekiyoruz.

“Sağlıkta Şiddet Yasası” bir an önce çıkarılmalıdır.

 

Bu konuda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm girişimlerin hızla yapılmasını ve tam bir yönetsel kararlılık gösterilmesi talebimizdir. Sağlık çalışanları;  güvenli, huzurlu ortamda sağlık hizmeti sunmak istemektedir. Vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetini alabilmelerinin de en temel yolu bu güvenli ortamdan geçmektedir.

Aydın Tabip Odası olarak, konunun takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddet ile mücadelemizi her geçen gün güçlendirerek sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU