Haberler

SAĞLIKTA ŞİDDET PANELİ YAPILDI

Aydın Tabip Odası öncülüğünde Aydın Aile Hekimleri Derneği ve Aydın Barosu iş birliğinde düzenlenen ‘Sağlıkta Şiddet’ konulu panelde sağlıkta şiddet ve şiddetin hukuksal boyutları ele alındı.

9 Aralık 2017 Cumartesi günü Aydın Tabip Odası öncülüğünde Aydın Aile Hekimleri Derneği ve Aydın Barosu iş birliğinde ‘Sağlıkta Şiddet’ konulu panel düzenlendi. Aydın Barosu sosyal tesislerinde düzenlenen panele Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Abdurrahman Akın, Aydın Barosu Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaan Akın, Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Karagözlü ve Aile Hekimleri Derneği Aydın Şube Başkanı Taner Balbay ile çok sayıda sağlık ve hukuk çalışanı ve öğrenci katıldı.

Son dönemde Türkiye’de artan sağlıkta şiddet olaylarından örnekler vererek açılış konuşmasına başlayan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, “Toplumda yaşanan şiddet olaylarının yüzde 25’i sağlık alanında yaşanıyor. Her gün 30-35 meslektaşımız görevi başında sözlü veya fiziki şiddete maruz kalıyor. Yaşanan bu olaylar hastalarla olan manevi bağımızı koparıyor. Hasta ve hasta yakınlarıyla olan ilişkilerimize zarar veren şiddet olayları motivasyonumuzu da olumsuz etkiliyor. Sağlıkta artan şiddet olaylarının uygulanan yanlış politikalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Sağlıkta şiddetin sona ermesi yönündeki taleplerimiz sürekli yineliyoruz. Bu programda sağlıkta şiddeti enine boyuna konuşacağız. Artan iş yükü, acil servislerin acil olmayan hastalara açılması ve çalışma ortamı gibi birçok neden şiddet olaylarını tetikliyor. Sorunun çözülmesi için derhal Sağlıkta Dönüşüm Programından vazgeçilmelidir. İvedilikle kalıcı ve nitelikli bir sağlık yasası meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanmalıdır. Sağlık hizmeti sunan bir görevlinin görevi başında şiddet uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” diye konuştu.

Başta sağlık olmak üzere artan şiddet olaylarına artık dur denilmesi gerekliğine işaret eden av. Ali Kaan Akın ise, şöyle konuştu: “Sağlıkta şiddetin artmasına neden olan birçok etken var ama bence bunlardan en önemlisi doktorların ötekileştirilmesidir. Toplumda, doktorlara yönelik bir ötekileştirme politikası izlendiği kanaatindeyim. Ötekileştiren değil, kucaklayan bir nesil yetiştirebildiğimiz zaman bu sorunların tamamen ortadan kalkacağı kanaatindeyim”

Prof. Dr. Pınar Okyay’ın moderatörlüğünde sağlıkta şiddet ve şiddetin hukuksal boyutlarının ele alındığı panelde Prof. Dr. Hakan Çörekçioğlu “İnsan ve şiddet”, Doç. Dr. Hülya Arslantaş “Yaygınlık ve risk faktörüleri”, Dr. Serkan Kalınomuz “Aile hekimliği ve şiddet” ve Avukat Mustafa Güler ise “Sağlıkta şiddetin hukuksal boyutları” konularındaki sunumlarını katılımcılarla paylaştı.