Haberler

SAĞLIKTA POPÜLİST YAKLAŞIM

SAĞLIKTA POPÜLİST YAKLAŞIM

 

18 Nisan 2022 tarihinde ilan edilen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kadroları meslek eğitimimiz ve halkımızın sağlığı ile ilgili bizleri derinden kaygılandırmıştır. TUS sınavı için açılan 12.294 asistan kadrosu, asistanların ve sağlık sisteminin sorunlarını çözmek yerine, sağlık sorunlarına yenilerini ekleyecektir.

 

Daha önceki sınavlarda; TUS sonrası Ekim 2020’de 5.977, Eylül 2021’de 6.135, Şubat 2021’de 6.300 asistan kadrosu açılmışken Nisan 2022’de 12.294 kadro açılması halk sağlığında var olan sorunların kök nedenlerine bir çözüm getirmeden yüzeysel bir yaklaşımla çözüm aramak ne yazık ki gerçekçi değildir.

Halkımızın sağlığı için en önemli unsurların başında olan iyi hekimliğin sağlanması asistanların iyi eğitimi ile mümkündür. Daha önceleri açılan kadrolar tıp fakültelerinin eğitici ve eğitime uygun derslik sayılarına göre orantılıyken, son kadro ilanlarında bu durum göz ardı edilmiştir. Alt yapıları ve akademik kadroları yetersiz eğitim ve araştırma olanakları sınırlı olan tıp fakültelerinde asistan kadrolarının çoğaltılması sorunları çözemeyeceği gibi bilimsel yeterlilikte olmayan hekimler yetişmesi ile halk sağlığını tehlikeye atacaktır.

 

Asistan hekimlerin nitelikli eğitimleri, özlük hakları ve çok yoğun çalışma düzenine yönelik olumlu bir şey yapılmamışken; kadroları şişirerek asistanlarımızın yeterli eğitim almalarını ve iyi yetişmeleri dolayısıyla iyi bir uzman hekim olmaları engellenmekten öteye gitmeyecektir. Hiç düşünülmeden, sonuçları öngörülmeden sırf nicelik düşünülerek nitelik göz ardı edilerek iki üç kata yakın arttırılan bu kadro şişirilmesini kabul etmiyoruz. Keşke uzmanlık derneklerinin de görüşleri alınıp, kadro sayılarına karar verilseydi. Basından da takip edildiği gibi hemen tüm uzmanlık dernekleri kadrolarının şişirilmesi karşısında feryat etmektedirler. Eğitim hakkımıza, mesleğimize, toplumun sağlık hakkına sahip çıkıyoruz. Şişirilmiş kadroların tamda “giderlerse gitsinler biz asistanlarımızla yola devam ederiz” sözleri sonrasına rastlaması manidardır.

 

Hekimlerin hak ettiği ciddiyet doğrultusunda eğitim almaları ve sonrasında da ülkemizde  güvenli ve özlük haklarının sağlanarak görevlerini yapabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak konusunda yetkilileri göreve çağırıyoruz. İyi uzmanlık eğitimine büyük darbe vuracak, halk sağlığı için ileride büyük sorunlar doğuracak bu kadrolar kabul edilemez. Bir an önce düzeltilmelidir ve geri çekilmelidir.

 

İyi hekimlik için: Emek bizim söz bizim, diyoruz

 

 

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU