Haberler

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 1928 de kurulmuştur.Gorevde bulunduğu sürede kurumda gerçekleştirilen ilkler:

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü 1928 de kurulmuştur.Gorevde bulunduğu sürede kurumda gerçekleştirilen ilkler:
1931: Oral BCG aşısı
1932: Serum üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğu için ,serum ithalatı durduruldu
1933:Simple metodu ile Kuduz aşısı üretimi
1934: Çiçek aşısı üretimi
1942:Tifus aşısı ve akrep serumu üretimi
1958:Boğmaca aşısı üretimi
1950:İnfluenza aşısı üretimi
1965:Kuru Çiçek aşısı üretimi
1970: Fibrinojen,albümün ve gamma globulin üretimi
1987: AIDS araştırma merkezi kurulması
1992: Kan ürünlerinin viral inaktivasyonu
1999:Aşı üretim tesisleri kapatıldı
2004:Manisa tavuk hastalıkları ve aşı üretim enstitüsü kapatıldı
2011: Refik Saydan Hıfzıssıhha enstitüsü kapatılarak,Halk sağlığı kurumuna devredildi.....
#riskvaraşıyok