Haberler

PROF. DR. İSKENDER SAYEK İLE TÜRKİYE'DE TIP EĞİTİMİ

09 Mayıs 2019 Perşembe günü saat:17.30 da Aydın Milli Aydın Bankası Toplantı salonunda Prof. Dr. İskender SAYEK Türkiye’de Tıp Eğitimi konulu konferans gerçekleştirildi.
Tıp fakültesi öğrencileri , öğretim üyeleri ve hekimlerin katıldığı konferansta günümüzde Tıp Eğitiminin ne durumda olduğunu,gelişen teknolojilerle yapay zekânın hayatımıza artarak girdiğini ve yine de bu verileri doğru yorumlama analiz etme konusunda tıp eğitiminin gelişen yeni teknolojilere uyum sağlayacak düzeyde olmasının önemine işaret etti.

Hekimin etkinlik yetkinlik özellikleri dışında teknolojiyi iyi yönetmesi , teknolojinin hasta ile hekim ilişkilerine engel olmaması gerektiğini, teknolojinin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesinin sağlanması gerektiğinin önemini vurguladı.

Yapay zekânın bu kadar hayatın içine girmesiyle, hekimin genel veriyi yorumlama ve danışma rolünün ön plana çıktığını, kuşaklar arasında çok farkların ortaya çıktığına dikkat çekti. Yapay zekanın tüm bu gelişmelere rağmen klinisyen bir hekimin yerini alamayacağını tek başına hasta tedavi edemeyeceğini mutlaka bir aracı olarak verilerin analizi yorumlaması için hekimliğin önemine dikkat çekti.

Konferans sonrasında Aydın Tabip

Odası Başkanı Dr. Hakan KARAGÖZLÜ, Prof. Dr. İskender SAYEK’e plaket sunarak katılımından dolayı teşekkür etti.