Haberler

Kizilcakoy'de Jeotermal Enerji Santrallerine karşı eylem yapan köy kadınlarının Eylem Çadırlarına destek amaçlı ziyaret edildi

08 Ekim 2018 Pazartesi günü akşam saat:20:30 da Aydın Kızılcaköy Kadınlarının Jeotermal Enerji Santrallerine karşı Çadır eylemine destek amaçlı ziyaret edildi.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan KARAGÖZLÜ basın açıklamasını okudu.

BASIN AÇIKLAMASI

 Aydın’da toprakların gerçek sahipleri olan halka sorulmadan ve hatta halka rağmen JES’lerin yayılışı sürmektedir. Ne yazık ki yetkililer bu süreçte başta bilgilendirme ve denetim olmak üzere üzerlerine düşen birçok görevi hakkıyla yerine getirmemektedir. Aydın JES’lere bağlı olarak, her gün çürük yumurta kokulu bir hava solumaktadır. Gürültü kirliliği artmıştır. Atıkların yönetiminde ciddi sorunlar bulunmaktadır. Topraklarımıza ve sularımıza karışan ağır metaller sağlığımız açısından çok ciddi bir sorundur. Tarım ve hayvancılık üzerine etkileri de her geçen gün artan şekilde ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde yapılan çalışmalar eksik, veri paylaşımı sınırlı ve sorunludur. Oysa, dünya literatürüne baktığımızda; bu bölgelerde kalp hastalıkları ile acil hastane başvuruların özellikle yaşlı nüfusta arttığı; maruziyet dozu artıkça başvurunun da arttığı saptanmıştır. Yine bir izleme çalışmasında; tüm kanserlerde 1,21, pankreas kanserinde 1,93 meme kanserinde 1.48, prostatta 1.5 karaciğer 1,48 lenf ve kan kanserlerinde 1,54 non-hodgkinde 2,08 ve deri kanserlerinde 1,62 kat artış saptanmıştır. Kişilerin o bölgelerde yaşama süreleri ile jeotermal aktivitenin derecesi ile bu kanserlerin sıklığı ilişkili bulunmuştur.

Anayasamızda; “Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu” belirtilmektedir. Bu huzurlu hayatın sağlanması da devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır.

Kızılcaköy halkının talebi açıktır: “huzurlu bir hayat”.

Huzurlu bir hayatın ilk koşulu ise “sağlıklı bir hayat”tır. Kızılcaköy halkının talebi açıktır: “sağlıklı bir hayat”.

Aydın Tabip Odası olarak, Kızılcaköylülerin bu haklı arayışını çok önemsiyor ve saygıyla destekliyoruz.

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU