Haberler

HEKİMLİK ANDI GÜNCELLENDİ

  

Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla "Hekimlik Andı", Dünya Tabipler Birliği'nin yürüttüğü iki yıllık bir çalışma sonucunda, Türk Tabipleri Birliği'nin de katkılarıyla güncellenmiş ve Ekim 2017'de düzenlenen Genel Kurul toplantısında son hali kabul edilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği bu önemli metnin profesyonel çevirisini yaptırdıktan sonra, çeviriyi tıp etiği uzmanlarının ve ayrıca TTB Etik Kurulu'nun değerlendirmesine sunmuş, metnin Türkçesi böylelikle son halini almıştır.

Bu vesile ile;  "Hekimlik Andı'nın "Hipokrat Yemini"nden farklı olduğunu anımsatmak istiyoruz. "Hipokrat Yemini" yaklaşık 2.500 yıl öncesinin meslek ahlakını yansıtmakta, örneğin "mesaneden taş çıkarmayacağıma" biçiminde ifadeler içermektedir. Ayrıca ne yazık ki, internette "Hipokrat Yemini'nin pek çok farklı versiyonu bulunmakta, bu metinler her türlü keyfi değişikliğe açık olabilmekte ve mezuniyet törenlerinde kullanılabilmektedir. Oysa "Hekimlik Andı", 112 tabip birliğinin çatı örgütü olan Dünya Tabipler Birliği'nce, özenli bir süreçle ve uzlaşı sağlanarak oluşturulmakta, günümüz mesleki değerlerini yansıtmaktadır. Bu gerekçelerle, tıp eğitiminde ve mezuniyet törenlerinde "Hekimlik Andı"nın kullanılması ülkemiz sağlık ortamı için değerli bir katkı sağlayacaktır.

"Hekimlik Andı"nı ekte bilginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                              Saygılarımızla,

                                                                                              Prof. Dr. M. Raşit Tükel

 

                                                                                              TTB Merkez Konseyi

                                                                                              Başkanı