Haberler

HEKİMLERDEN TBMM'YE ÇAĞRI

Bilindiği üzere, emeklilik ücretlerine uzman hekimler için 2000, pratisyen hekimler için 1500 civarında zam yapılması ve hizmet sürelerine çalışılan her yıl için 60 gün fiili hizmet süresi eklenmesi ile ilgili bir kanun teklifi hazırlanarak 18.07.2018 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmüştür. Kanun teklifinin 26.07.2018 tarihinde TBMM’de oylamaya sunulması beklenmektedir.

son günlerde artan sağlıkta şiddet olaylarına dikkat çekmek ve Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanarak daha önce de TBMM’ye sunulan “Sağlıkta Şiddet Kanun Tasarısı”nın bir an önce gündeme alınması için bir gazete ilanı verilmesi planlanmış ve bugün Hürriyet Gazetesinde ilan yer almıştır.