Haberler

GELECEK BUGÜNDEN İNŞA EDELİM! BASIN AÇIKLAMASI

GELECEK BUGÜNDEN İNŞA EDELİM!

 

Basına ve Kamuoyuna,

 

Büyük Menderes nehrinin hikâyesi Afyonkarahisar Suçıkan mevkisinden başlayıp,  Aydın Didim'de Ege Denizi’nde son buluyor. Geze geze geliyor. Afyon, Uşak, Denizli ve Aydın… Nehrin, 548 km yolculuğu, insan eliyle bir talihsizliğe dönüşüyor. Geçtiği yerlerin tüm kirlerini bünyesine katarak Ege Denizi’ne bir atık su kanalı gibi dökülüyor. Bir umut olarak bilinen su, Menderes’te bir felaket unsuruna dönüşüyor.

Aydın Çevre ve Kültür Derneğinin (AYÇEP) 19/06/2021 tarihli başvurusu ile Büyük Menderes Nehrinde gerçekleşen balık ölümleri, kuraklık süreci ve kirlilikle ilgili kurumlara yapılan başvuru sonucunda Valilik nezdinde soruşturma başlatılmıştı. Ancak ivedilikle çözülmesi gereken sorunlar için kurum ve kuruluşların atması gereken ciddi adımlar konusunda elle tutulabilir bir gelişme yaşanmamıştır. Büyük Menderes Nehri ile ilgili kuraklık, kirlilik ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan sorunlar, geçmiş yıllarda yapılan hataların, denetimsiz sanayi, tarım ve vahşi madencilik politikalarının bir sonucudur.

Yıllardır strateji belgelerinde, acil eylem planlarında belirtilen eksikliklerin giderilmemesi ve yöneticilerin Büyük Menderes Havzasını şantiye sahası ilan etmesinin sonucudur. Bugüne bakıldığında; Afyondan başlayan yolculuğa,  sanayi kuruluşlarının yasa ve yönetmeliklere uyulması konusundaki denetimsizlikten faydalanarak çıkarttıkları atıklar, madencilik sahalarının doğal su kaynaklarını yok etmesi, JES’lerin çıkarmış olduğu ağır kimyasal madde ihtiva eden sularını salması ve son olarak kentlerin kanalizasyon suyunun arıtılmadan nehre verilmesiyle birlikte, temiz olan suyumuz, iyiden iyiye kirlenerek, tüm kirini, pasını Söke ovasından, Ege Denizine kusuyor.

Devasa otoyol alanları inşa edilmesi, Dinar Suçıkan mevkisine Termik Santral yapılmak istenmesi, taş ocağı ve madenlerin sayısının artması bu sürece adeta tuz ve biber ekmekte; bir kaşık kalan suyumuzun da buharlaşarak tüm havzanın çoraklaşmasına ve çölleşmesine neden olmaktadır.

Her ne kadar geç kalınmış gibi görünse de, hemen bu günden başlayıp geleceğimizi kurtarmak için yapabileceklerimiz vardır. Bunun için:

 

 

 

 

-TALEPLERİMİZ-

 

1.            Havza yönetimi konunun uzmanlarından oluşan ve kurumlar arası eşgüdümü de sağlayacak bir üst kurul tarafından gerçekleştirilmelidir.

2.            Havzanın tarımsal ve yeşil alanlarının tahribatını arttıracak projeler bir an önce durdurulmalı, Aydın – Denizli Otoyolu, Turizm Yolu gibi elzem olmayan projeler için ayrılan kaynaklar havzanın restorasyonu ve korunması için kullanılmalıdır.

3.            Havzada yapılan vahşi madencilik uygulamaları bir an önce sonlandırılmalı, maden alanları restore edilerek Sandras, Madran, Akdağ gibi Menderes Nehri’ni besleyen ana kaynaklardaki taş ocağı ve madencilik faaliyetleri, orman alanlarının tahribatı bir an önce durdurularak amenajman planlamaları yapılmalı ve azalan ormanlık alanlar ağaçlandırılmalıdır.

4.            Tarım ve Hayvancılık Üretimi gerçekleştiren köylüler desteklenmeli. Suyun doğal yapısını bozan, kirleten zehirli tarım ilaçlarının kullanımından vazgeçilmeli

5.            Tarım alanlarını yapılaşmaya açan imar planı kararları durdurularak, tarımsal üretim planlamaları gerçekleştirilmelidir.

6.            DSİ’nin strateji planlarında belirtilen arıtma tesisleri yapımı bir an önce tamamlanmalı, sanayi kaynaklı ya da JES kaynaklı deşarjların önüne geçilmesi için ciddi yaptırımlar getirilmelidir.

7.            Belediyelerin atık yönetimi süreçleri için merkezi idare tarafından finansman sağlanmalı ve atıkların sulak alana deşarjları engellenmelidir.

8.            Ağaçlandırma, Atık yönetimi, Tarımsal üretim konularında kampanyalar düzenlenmelidir.

9.            Şehirlerin planlamasında tarım, orman ve sulak alanların doğal yapısının korunması sağlanmalıdır.

10.          Havza Yönetimi Üst Kurulunda nitelikli personel görevlendirilmeli nehirdeki kirliliği tespit ve kontrol edecek istasyonlar kurulmalıdır.

11.          Oluşturulacak Havza Yönetim Üst Kuruluna denetim ve kontrol yetkisi verilmeli ve cezai yaptırımlarının kapatma da dâhil ağır yaptırımlar içermesi sağlanmalıdır.

 

 

 

 

Bizler, Uşaklılar-Afyonlular-Denizliler-Muğlalılar ve Aydınlılar olarak, bu taleplerimiz doğrultusunda insanlığın kökenlerini ve devamlılığını taşıyan Nehir Havzalarının doğru yönetilerek yaşanabilir bir havza, yaşanabilir bir ülke, yaşanabilir bir dünya umudunu taşımaktayız. Bu nedenle, tüm sürecin takipçisi olacağımızı buradan tekrar duyuruyoruz. Havzanın, ülkenin ve dünyanın geleceğini bugünden inşa edelim.

 

DOĞADA İÇİN ADALET, YAŞAM İÇİN ÖZGÜRLÜK!

 

Aydın Çevre ve Kültür Derneği (AYÇEP)                Aydın Efeler Kent Konseyi

Aydın Tabibler Odası                                                     Köşk Çevre ve Kültür Platformu

Nazilli Çevre ve Kültür Platformu                             Kuyucak Çamdibi Otoban Mağdurları

Pamukören Çevre Platformu                                    İncirliova Çevre Plaformu

Bozdoğan Çevre Platformu                                                       Karacasu Çevre ve Kültür Derneği

Kuşadası Çevre ve Kültür Platformu                       Didim Çevre Platformu (DİÇEP)               

Akbük Dayanışma Platformu                                     Söke Çevre Platformu

Yatağan Yeşil Yaşam Derneği                                     Turgut Yrd. ve Tab. Var. Kor. Derneği

Dinar Çevre Platformu                                                 Sandıklı Çevre Platformu

Aydın Efeler Kent Konseyi                                                          Aydın Tabibler Odası

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği                                               Murat Dağıma Dokunma Platformu