Haberler

Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı İzmir’de Yapıldı..

Aralarında Aydın Tabip Odasının da olduğu Ege Bölgesi Tabip Odaları 22-23 Ekim 2022 tarihlerinde İzmir’de yapıldı.

Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta-Burdur İzmir, Manisa ve Muğla Tabip odaları yöneticileri ve üyelerinin olduğu toplantıya Aydın Tabip Odası’ndan Genel Sekreter Dr. Hasan Mein ÖZTÜRK tarafından faaliyet raporu sunumu, Yönetim Kurulu Veznedar üyemiz Dr. Işık DOĞAN tarafından şiddet ve üyemiz Dr. İsmail ERTİN tarafından Maden kazası fotoğraf sunumu gerçekleştirildi.