Haberler

Dün Soma, Ermenek… bugün Amasra …

Aralarında Aydın Tabip Odasının da olduğu Ege Bölgesi Tabip Odaları, “Maden ocaklarındaki ölümler ne fıtrattır, ne kaderdir ne de kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Siyasi sorumluları hesap vermeye, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

Antalya, Aydın, Afyon, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta İzmir, Manisa ve Muğla Tabip odalarının yer aldığı Ege Bölgesi Tabip Odaları Toplantısı’nda “Dün Soma, Ermenek bugün Amasra” başlıklı ortak basın açıklaması yapıldı. İzmir Tabip Odası Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda, faciada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, maden facialarıyla ilgili üyemiz Dr. İsmail ERTİN tarafından fotoğraf gösterimi yapıldı.

İzmir Tabip Odasında yapılan ortak açıklamayı İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak okudu.

Dün Soma, Ermenek… bugün Amasra …

Türkiye Taşkömürü işletmesi Amasra müessesesine bağlı maden ocağında 14 Ekim 2022 saat 18 :15 de meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, hastaneye sevk edilen işçilerden beşi ciddiyetini hala korumaktadır.

41 eve ateş düşüren, onları oğulsuz, babasız, eşsiz bırakan suçlu; ne metan gazıdır ne de diğer gazlar! Suçlu, bu gazları tehlikeli biçimde buluşturan, yeterli önlem almayan sorumsuzlardır! Suçlu, -300 m derinliğe ulaşan ocakta ani gaz degajı ve grizu patlama riskinin arttığını ifade eden Sayıştay Raporunu dikkate almayanlardır! Suçlu, işçi  sağlığı ve güvenliğini ranta kurban edenlerdir! Suçlu liyakata uygun atanmayan yöneticilerdir!

Kaza sonu işletmeden sorumlu tüm yöneticilerin hala görevde kalmasını şaşkınlık içinde izliyor, sağlıklı bir soruşturma yürütülebilmesi için derhal görevden uzaklaştırılmalarını bekliyoruz.

İşçi sağlığı ve güvenliği alanında ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun çalışma koşullarının sağlanması, denetimlerin meslek örgütü ve sendikanın da içinde olduğu birimlerce yapılması iş kazalarını büyük oranda sınırlayacaktır.

Sağlık hizmetlerinin bölgesel özellikler dikkate alınarak planlanması, hizmetin devamlılığının sağlanması sağlık yöneticilerinin görevidir.

Maden ocaklarındaki ölümler ne fıtrattır ne kaderdir ne de kazadır. Önlenebilecek ölümler cinayettir. Siyasi sorumluları hesap vermeye, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Afyon Tabip Odası

Antalya Tabip Odası

Aydın Tabip Odası

Balıkesir Tabip Odası

Çanakkale Tabip Odası

Denizli Tabip Odası

Isparta -Burdur Tabip Odası

İzmir Tabip Odası

Manisa Tabip Odası

Muğla Tabip Odası