Haberler

Çocuk yaşta evlilik/çocuk evlilikler, çocuk haklarının ihlali ve toplumsal cinsiyete dayalı bir şiddettir; ÇOCUK İSTİSMARIdır!

         BASIN AÇIKLAMASI

 

Çocuk yaşta evlilik/çocuk evlilikler, çocuk haklarının ihlali ve toplumsal cinsiyete dayalı bir şiddettir; ÇOCUK İSTİSMARIdır!

 

Ülkemizin gündemine düşen bir haberle sarsıldık.

Bu haber, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucu başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızının 6 yaşından beri evlilik adı altında uğradığı cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddet ile ilgiliydi.

“Çocuk” ile “evlilik” birlikte olması kabul edilemeyecek iki sözcük.

Bu konuya açıklık getirmek zorunluluğu hissettik.

Çocuk, 18 yaşından küçük birey olarak tanımlanmaktadır. “Çocuk yaşta evlilik/çocuk evlilikleri”, taraflardan en az birinin çocuk olduğu hem resmi hem de gayri resmi evliliklere denir. Dolayısıyla çocuk yaşta evlilik, taraflardan birinin 18 yaşından küçük olduğu evliliği ifade eder. Bu evliliğin yasal olarak mümkün olması veya resmi nikâh ile gerçekleşmesinin bir önemi olmadığı gibi, çocuğun istek ya da rızasından da bahsedilemez. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye göre; “yetişkin her erkeğin ve kadının, ırk, yurttaşlık veya din bakımlarından herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaksızın evlenme ve aile kurmaya hakkı vardır ve evlenme sözleşmesi, ancak evlenecek kişilerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.” 18 yaşından küçük her birey çocuktur ve çocuklar evlilik sözleşmesi için tam ve özgür irade oluşturmak bakımından yeterli gelişim düzeyinde değildirler.

Çocuk yaşta evlilik, çocuk haklarının ihlali ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin bir türüdür.  Bu çocuklar, çocukluklarından, eğitim hayatlarından, şiddete uğramayacağı güvenli bir gelecek olanağından yoksun bırakılmaktadır. Bu durum, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının, tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin ve anne-çocuk ölümlerini önleme dahil kalkınma hedeflerine ulaşmanın önünde bir engel olarak değerlendirilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre ‘’Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen; bir yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek uygulanan tüm davranışlar çocuğa kötü muameledir.” Çocukları kötü muameleden, her türlü ihmal ve istismardan korumak Anayasamızın 41. Maddesinde açıkça Devletin sorumluluğu olarak tanımlanmıştır.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uygulandığı, eğitimde sosyal devlet anlayışının egemen olduğu ve ücretsiz ve eşit şartlarda eğitim sisteminin uygulandığı, çocuk istismarcılarının en ağır şekilde cezalandırıldığı, çocukların gıda, barınma, giyinme, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının devletçe ücretsiz ve eşit şekilde sağlandığı bir ülkede yaşamayı umut ediyoruz.  Bu konuda resmi makamları gerekli önlemleri alması için göreve çağırıyoruz.

Çocuklarımızın hayatını karartan bu karanlık ve gerici zihniyete karşıyız; onların sağlığı için aydınlık yarınlar diliyoruz.  Bir tek çocuğun istismara uğramadığı bir ortam için çalışmaya devam edeceğiz; onların güvenli, mutlu ve sağlıklı bir dünyada büyümelerini savunacağız. 

Çocuklarımız geleceğimizdir. Ancak bu gelecek “bugün” yapılacaklarla şekillenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU