Haberler

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın bir televizyon kanalında kimyasal silahların kullanımı ile ilgili yaptığı konuşması ile ilgili Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak 21/10/2022 tarihinde bir açıklama yapmıştık. Bu açıklamada, Türk Tabipleri Birliği Başkanı olarak konunun bu şekilde ele alınmasına ve konuyla ilgili söylediklerine katılmamızın mümkün olmadığını belirtmiştik.

 

Bu açıklamayı izleyen günlerde Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı göz altına alındı.

 

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu bu durum üzerine hemen toplandı; ve 26/10/2022   tarihli açıklaması ile Türk Tabipleri Birliği Başkanının göz altına alınmasını yazılı olarak kınadı. Bu açıklamada, Türk Tabipleri Birliği'nin 6023 sayılı kanunla kurulmuş anayasal güvence altındaki bir kamu kurumu olduğu, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın bahsi geçen konuşma sonrasında ülkeye dönüp, avukatları aracılığı ile çağrıldığında ifade verebileceğini yetkililere iletmiş olmasına rağmen sabah erkenden evine gidilip, evinde arama yapılması ve sonrasında gözaltına alınmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirttik.

 

Bu açıklamamızı takip eden gün TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ne yazık ki tutuklandı.

 

Bu tutuklamanın herhangi bir haklı gerekçesi olmadığına inanıyoruz.

Bu tutuklama, demokratik hukuk devleti kurallarına uymayan tamamen keyfi bir uygulamadır.

 

TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yapılanları, önce gözaltına alınmasını ve sonra da tutuklamasını kınıyoruz.

Bu süreçte meslek örgütümüze yapılan hakaretleri ve dile getirilen siyasi emelleri şiddetle kınıyoruz.

 

 

Bugün, bu açıklama, ülkemizin tarihsel sürecindeki en önemli anlardan birine denk gelmesi ile de çok anlamlıdır.

 

Yarın Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümünü kutlayacağız.

Cumhuriyetin temelinde özgürlük bayrağını ilk açanlar, öncüler her zaman hekimler olmuştur.

Gencecik tıp öğrencileri akın akın cephelere gidip, canlarını vatan uğruna feda etmişlerdir.

Türk hekimleri her zaman vatanı ve Türk Halkının  sağlığı için var olmuştur.

Bugün de 70 yıllık meslek örgütü birikimi ile bu varoluşa sahip çıkmaktadır.

 

Örgütümüz içinde yaşadığımız farklılıkların yine örgütümüz içinde en kısa zamanda ve demokratik süreçlerle çözüleceğine inancımız tamdır. Aydın Tabip Odası olarak bu sürecin de takipçisi olacağız.

 

Anayasanın 135. Maddesinin verdiği güçle halkımızın sağlığını ve meslektaşlarımızın haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU