Haberler

BASIN AÇIKLAMASI

15 Ekim 2017 tarihinde ilimizin bir yerel gazetesinde Oda Başkanımız Dr. Hakan Karagözlü hakkındaki suç duyurusu haberi yer aldı. 

Bilindiği gibi, Aydın Tabip Odası 6023 sayılı yasa ile kurulan T.C. Anayasasının 135. maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar”dan bir tanesidir. Bu özelliği nedeni ile çalışmalarının izlenebilir ve denetlenebilir olması en önemli özelliğidir. İki yılda bir yapılan seçimli genel kurulları başta olmak üzere herkesin üretim süreçleri hakkında görüş ve önerilerini sunabileceği, istenirse de yönetim için aday olunabileceği ortamlar bulunmaktadır. Bu haberde suç duyurusunda bulunan kişi de, geçmiş dönemde Odamızın yönetim kurulu üyeliği görevini yapmıştır. Sonrasında başka bir ile atandığından şu anda Odamızın üyesi değildir.

 Aydın Tabip Odası, kurulduğu 1953 yılından itibaren, yalnızca Aydın’ın değil ülkemizin sağlık ortamı için ciddi çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sadece sağlık ortamı ile sınırlı kalmamış, bu ortamı belirleyen tüm sorunlar ile uğraşılmıştır. İlimizdeki sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde ülkemizin özgürlük ve demokrasi hayatı ile ilimizin çevre sorunları bunlardan en önemlileridir. Bu örgütsel gelenek, Dr. Hakan Karagözlü’nün başkanlığını yapmakta olan mevcut yönetim için de geçerlidir. Tüm bunların gerçekleştirilmesinde en önemli destek ise, meslektaşlarımızdır. Aydın Tabip Odası, doğal olarak tüm hekimlerin ve kamusal niteliği nedeni ile de tüm Aydın halkınındır.

Sağlık ortamında yaşanan birçok sorun bulunmakta iken, kamuoyunu bu açıklama ile meşgul etmek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

 

 

 

        AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU