Haberler

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulunun 29.01.2018 Tarihli Açıklaması

Türk Tabipleri Birliği’nin  “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı basın açıklaması nedeniyle Yönetim Kurulumuzun görüşü aşağıda verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İçeriği itibari ile evrensel değerler ve hekim olarak bizleri bağlayan ulusal ve uluslararası bildirgelere dayalı ilgili açıklamada, zamanlama ve kapsayıcılık sorunu bulunduğunu düşünüyoruz.

Yönetim Kurulu olarak, Afrin’de görev yapan başta ordumuz olmak üzere tüm meslektaşlarımız ve sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu bildiririz.