Haberler

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Esat ÜLKÜ’nün 13.10.2020 tarihinde Corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgünüz. Aydın Tabip Odası tarihinde bir ilki yaşadı, başkanını kaybetti.

  25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan ve kesinleşen seçim sonuç listesinden Yönetim Kurulu’na 1. sırada yedek üye çağrıldıktan sonra, 2020-2022 dönemi Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin yeni görev dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

 

Yönetim Kurulunun görev dağılımı;

 

Başkan                          : Dr. Adalet ÇIBIK

 

Genel Sekreter            : Dr. Hümeyra DURDU

 

Muhasip                       : Dr. Didem TAPAN

 

Veznedar                      : Dr. Işık DOĞAN

 

Üye                               : Dr. Gürkan MERSİN

 

Üye                               : Dr. Deniz Armağan DENİZ

 

Üye                               : Dr. Fatih CANDAŞ

 

olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 

           Başkanımız Dr. Esat ÜLKÜ ile birlikte belirlemiş olduğumuz projelerimizi sizlere tekrar iletmek istiyoruz,

2020-2022 dönemi projelerimiz;

1)     Aydın İlindeki hekimlerin tümü ile işbirliğinin gerçekleştirilmesi ve üye sayımızın arttırılması.

  • Aydın ilindeki tüm hekim arkadaşlarımıza ulaşmak için kurum ziyaretlerine, temsilciliklerimiz ve komisyonlarımızın çalışmalarının geliştirilmesi ve daha aktif çalışmalar yapması konusunda desteklenmesine önem verilecektir. 

 

2)     Hekimlerimizin öncelikli konuları sürekli olarak gündemde tutulacaktır.

  • Hekim ve emekli hekim ücretlerinin arttırılması
  • Yıpranma payı
  • Sağlıkta şiddet yasası

olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konular önceliklendirilecektir.

 

3)     Aydın Tabip Odası bilimsel çalışmaları geliştirilecektir.

  • Odamız halkın sağlığını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen tüm konu başlıklarında, konunun taraflarının toplanmasına, bilimsel bilginin üretilmesine katkı vermeyi sürdürecektir. İlimizin başta çevre olmak üzere bekleyen ve acil önem arz eden konuları önceliklendirilecektir.

 

 

4)     Aydın Tabip Odası, meslektaşları ile gerçekleştirecekleri sağlıklı yaşam ve kültür sanat çalışmaları ile Aydın halkına örnek olacak ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacaktır.

 

5)     Bütün bunları büyük önder Atatürk’ün gösterdiği yolda, Cumhuriyetimizin kuruluş ve varoluş nedenlerine bağlı kalarak yapacağız.

 

 

 

AYDIN TABİP ODASI

     YÖNETİM KURULU