Haberler

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu 30.01.2018 Tarihli Açıklaması

Türk Tabipleri Birliği’nin  “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı basın açıklamaları nedeniyle Merkez Konseyi’nin 11 üyesinin gözaltına alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Söz konusu açıklamaya tamamen ya da kısmen katılıp katılmamak ayrı, o açıklamayı bir suç unsuru olarak görmek ve bu nedenle meslektaşlarımızı tutuklamak ayrıdır.  Bu durum düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Söz konusu açıklama düşünce temellidir. Öyle ki, Tabip Odalarının birçoğunda da bu düşünce destek bulmamış ve bu konuda açıklamalar yapılmıştır. Özgür bir ortam ve demokratik bir yapıdan beklenen tam da budur.

Düşüncelerini açıklaması nedeniyle, Merkez Konseyi üyelerimiz, olağan yolla ifadeye davet edilmeleri yerine evleri, hastane ve muayene odaları basılarak gözaltına alınmışlardır. Bu durum, hukuka ve insan haklarına uygun değildir. Sürecin bütünü endişe vericidir.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, meslektaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu