Haberler

Aydın Sağlık Platformu olarak Dr. Ersin ARSLAN'ın katledilişinin 7. yıl dönümü nedeniyle Sağlık Alanında Şiddet'i kınama basın açıklaması yapıldı.

Peşini Bırakmıyoruz:

SAĞLIKTA ŞİDDETİ ÖNLEME YASASI ÇIKARTILSIN

 17 NİSAN “SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ” İLAN EDİLSİN.

Türk Tabipler Birliği ve sendikalar, uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı alınacak önlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte, yöneticileri şiddeti durdurmak için sorumluluk almaya davet etmektedir. Bütün bu çabalarımıza rağmen, Dr Edip Kürklü, Dr Göksel Kalaycı, Dr. Ersin Arslan, Dr.Kamil Fortun , Dr. Aynur  Dağdemir, Dr Hüseyin Ağır ve Dr Fikret Hacıosman’ın öldürülmeleri ve nice şiddet olayı ile siyasal iktidarın sağlıkta hiçbir adım atmadığını üzülerek görüyoruz. Sağlıkta dönüşümle birlikte 16 yıldır şiddet olaylarında belirgin bir artış görmekteyiz, Şiddeti doğuran nedenlerin en başında yanlış sağlık politikaları ve uygulamaları gelmektedir. İş Yoğunluğu, Personel yetersizliği uzun kuyruklar ve beklemeler, hastaya yeterli süre ayrılmaması, sağlık sistemindeki aksaklıkların sağlık çalışanlarına fatura edilmesi, Güvenlik önlemlerinin yetersizliği, Hükümetin dili, SABİM ve CİMER Uygulamaları, medyanın olumsuz yayınları bu artışta önemli rol oynamaktadır. Gelinen aşamada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüşmüştür. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Kayıt dışı şiddet vakaları olduğunu da düşünecek olursak durum  gerçekten çok vahimdir. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline gelmiştir. 29 Martta İzmir’de 10 Nisan da Adana’da ASM lerde yaşanan şiddet olayları artık organize ve planlı hale gelmiştir. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit ederken aynı zamanda sağlık hizmeti sunumunu da engeller hale dönüşmüştür. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir! Elbette sağlıkta şiddetin toplumsal etkenleri vardır ve bunlar giderilmedikçe sağlık kuruluşlarını tam olarak güvenli ve huzurlu yerler haline getirmek olanaklı değildir. Kuşkusuz, her yıl nüfusumuzdan fazla sayıda acil servis başvurusu olmasının ve bu kışkırtılmış acil sağlık talebinin eldeki hizmet olanaklarıyla tam olarak karşılanamamasının, yurttaşların sağlık hizmet beklentisinin yapay biçimde yükseltilmesinin gelinen tabloda katkısı büyüktür. Ancak, açık olarak görülen bir başka gerçek, kamu idaresinin sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak için alması gereken özel önlemleri de almadığı veya bunların yetersiz kaldığıdır. Sağlık çalışanları;  güvenli, huzurlu ortamda sağlık hizmeti sunmak istemektedir. Vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetini alabilmelerinin de en temel yolu bu güvenli ortamdan geçmektedir

Aydın Sağlık Platformu olarak,

Vatandaşlarımızın en önemli insan hakkı olan sağlık hakkını korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması için bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması ve önleyici tedbirler alınmasının gereğine bir kez daha dikkat çekiyoruz. Görev başında ölmek istemiyoruz.

Ersin Aslan’ın ölüm yıldönümünde görevi başında katledilen tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor

 “Sağlıkta Şiddet Yasası” nın bir an önce çıkmasını istiyoruz.

Bugün tekrar Sağlık Bakanlığı’nı hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini sağlamak konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AYDIN AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

AYDIN DİŞ HEKİMLERİ ODASI

AYDIN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI

AYDIN TABİP ODASI

GENEL SAĞLIK İŞ SENDİKASI

TÜRK SAĞLIK SEN

AYDIN KADIN HEKİM PLATFORMU

AYDIN VETERİNER HEKİMLER ODASI