Haberler

AYDIN SAĞLIK PLATFORMU 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

AYDIN SAĞLIK PLATFORMU 

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 kadın dokuma işçisi ‘eşit işe eşit ücret’, çalışma saatlerinde azalma ve doğum izni istemiyle greve başladı. Bu grev esnasında çıkan yangında fabrikaya kilitlenen 129 kadın işçi yaşamını yitirdi. Bu katliamın üstünden 160 yıl geçti. Bu acı olay, kadınların haklarının konuşulduğu bir güne, 1977’de Birleşmiş Milletler tarafından ‘’8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’’ olarak kabul edilmesi ile dönüştü.

8 Mart’lar böylece, bir kutlamadan çok, kadın olmanın ve kadınların hak arayışının konuşulduğu bir güne dönüştü. Çünkü, toplumsal cinsiyetçi bakışın kadınların hayatlarına getirdiği, ne yazık ki, ayrımcılık, eşitsizlik ve şiddet oldu.

2018 yılı ülkemizde kadınlara karşı ayrımcılık ve eşitsizliğin derinleştiği bir yıl olarak geçti. Bunun sonucu olarak da, ülkemizde 2018 yılında 440 kadın cinayeti yaşandı. Yüzlerce kız çocuğu evlenmeye zorlandı; yaşam ve eğitim hakları ellerinden alındı. Koruma altındaki kadınlar öldürüldü. Yaş aralığı düştü, çocuklar öldürüldü.

2018 yılında kadın cinayetinin artmasının başlıca nedenleri; devletin kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddete karşı var olan kanun ve sözleşmelere uymamasıdır. 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin uygulanmamakta, somut politikalar üretilmemekte ve gerekli yasal adımlar atılmamaktadır. Hatta tam tersine, Temmuz ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilmesi gerçekleştirildi ki, böyle bir geri adımın anlaşılması ve kabul edilmesi mümkün değildir.

Bu gidişin en önemli nedenlerinden biri, kadınların hayatın her alanında yaşadığı ayrımcılıktır. Öyle ki, parlamentoda başta olmak üzere ülkemizdeki kadınların temsiliyetinde ciddi sorunlar bulunmaktadır. 2015 yılında meclisimizde kadınların temsil oranı %17,6 iken, bu oran 2018 seçimleri sonrasında %17,4’e gerilemiştir. Bu haliyle, ülkemiz 192 ülke içerisinde 120. sıradadır. Bu sıra ile Afganistan, Bangladeş, Somali gibi ülkelerin gerisinde kalmaktayız. Yerel yönetimler açısından durum ise daha da içler açısıdır. 2014 yılında yerel seçimlerde belediye başkanı olma oranı sadece %2,8’de kalmıştır. Seçilme hakkını eşit şekilde kullanamayan kadınlar elbette işgücüne katılmada da hak ettiklerine ulaşamamaktadır. Ülkemizde 15 yaş üstündeki her üç kadından ancak biri işgücüne katılmaktadır ki, bu değer erkeklerin yarısından da azdır.

Bu gidişe “dur” demek gereklidir. Bu nedenle, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesinin tüm maddeleri hayata geçirilmelidir. Kadının başta laik eğitim olmak üzere, eşit işe eşit ücret gibi temel hakları güvence altına alınmalıdır.

İşte tam da bu nedenle bugün bir kez daha Atamızın büyüklüğünü bir kez daha anlıyor ve aziz hatırasını saygıyla anıyoruz.

 “Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur” Mustafa Kemal Atatürk

Tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz.