Haberler

AYDIN SAĞLIK BİLEŞENLERİ TOPLANDI

07.08.2018 Salı günü saat 18.00 de Aydın Tabip Odasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Sinan ADIYAMAN ve Yönetim Kurulu üyeleri Dr.Mübetcel İLHAN ve Dr. Samet MENGÜÇ’ün katılımıyla Aydın Aile Hekimleri Derneği, SES Sendikası Aydın Şubesi, Türk Sağlık Sen Aydın Şubesi Genel Sağlık İş Aydın Şubesi temsilcilerininde katıldığı toplantı yapıldı.

Toplantıda ilimizde 1 Ağustos 2018 Salı günü Dr. Yunus Emre BABA’ya yapılan saldırı başta olmak üzere son günlerde daha da artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları ve Basında yer alan sağlıkta şiddet haberleri konusu görüşüldü. Aydın Sağlık Platformu  oluşturulmasına karar verildi.