Haberler

ADÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYONU KONULU ODAMIZI ZİYARETİ

ADÜ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYONU KONULU ODAMIZI ZİYARETİ
ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık başkanlığında; Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Yavuz Yeniçerioğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülriz Çeri, Özdeğerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Pınar Okyay’dan oluşan ekip, 25 Mayıs 2021 tarihinde odamızı ziyaret etti. Aydın Tabip Odası Başkanımız Dr. Adalet Çıbık ve Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Didem Tapan, Dr. Fatih Candaş, Dr. Işık Doğan ve Dr. Deniz Armağan Deniz toplantıda hazır bulundu.
Toplantıda Prof. Dr. Pınar Okyay tarafından, Fakülte Tıp Eğitimi Akreditasyonu sürecine ilişkin verilen brifing sonrası, Fakülte amaç ve hedefleri Aydın Tabip Odasının görüş ve önerilerine sunuldu. Toplantıda belirtilen görüş ve öneriler doğrultusunda amaç ve hedeflerinin gözden geçirilmesi ve gereğinde güncellenmesi kararı alındı.