Haberler

17.12.2020 BASIN AÇIKLAMASI

17.12.2020

BASIN AÇIKLAMASI

Covid 19 salgınıyla mücadele için dünyada hızla yürütülen, Faz3 aşamasına geçmiş, aşı çalışmalarını ciddiyetle takip etmekteyiz. Aşılama pandemilerde koruyucu en önemli bilimsel önlemdir.
Ülkemizdeki hastanelerin yoğun bakım doluluk oranları da göz önünde bulundurulduğunda, bu hastalığa karşı, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde bir aşı seferberliğinin başlatılması kaçınılmazdır.
Riskli hasta grupları ve KAMU ÖZEL AYRIMI YAPILMAKSIZIN TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI başta olmak üzere, ücretsiz, tam kapsayıcı bir bağışıklama programı oluşturulmalıdır.

AYDIN TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU