Haberler

112 Ambulansları Acil durumlar içindir

Personel ve araç eksikliğinden söz edilip acil durumlardaki hastalarımıza hizmet vermesi gereken ambulansların  keyfi kullanılması kabul edilemez.

 Bu konuda yönetmelik son derece açıktır. Şöyleki; 7 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan  “Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre”; Olağandışı durumlar istisna olmak kaydıyla hiçbir ambulans ve acil sağlık aracı cenaze nakli amacıyla kullanılamaz. Ancak ambulansta ölüm olayı gerçekleştiğinde, trafik kazası, afet vb. kaza mahallinden ölülerin hastane veya ilgili morga nakilleri, adli mercilerin de onayı alındıktan sonra yapılabilmektedir. Buradaki amaç ise, olay yerindeki cenazenin bir an önce ilgili kuruma nakledilmesi ve toplumsal duyarlılığın yerine getirilmesidir. 112 ambulansları, bunun dışında hastaneden eve, hastaneler arasında ve şehirlerarasında cenaze nakil aracı gibi kullanılmamaktadır."

Cenazelerin il içi ve dışında nakli için gerekli cenaze nakil aracı, tabut ve benzeri donanımın temin görevi belediyelere aittir.

  İlimiz sağlık yetkililerini sorumluluğa ve konu ile ilgili yanlış bilgi var ise, ivedi olarak geçerli bir açıklama yapmaya çağırıyoruz.

 

 

        AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU