AYDIN TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMALARI

Türkiye sağlık ortamında şiddet sürüyor!

 Türkiye sağlık ortamında şiddet sürüyor!

  İzmir Bozyaka Hastanesinde üroloji ihtisası alıp, Iğdır’da görev yapan üroloji uzmanı            Dr. Serkan Yarımoğlu 28.09.2017  günü sabahı hastayı muayene etmiş gerekli tetkik ve tahlilleri istedikten sonra bir de psikiyatri uzmanına görünmesini istemiştir. Daha sonra muayene odasına gelen hasta tarafından bıçak darbeleri ile ağır şekilde yaralanmış olup acil olarak operasyona alınmıştır.

       ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’ talebini sürekli yinelemekteyiz. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre günde yaklaşık 32 sağlık çalışanı şiddete uğramakta olup, tabi ki bunlar sadece kayıtlara yansıyanlardır. 

           Yasada, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu ve yaptırımı ayrı olarak düzenlenmiş olsa da, yapılan düzenlemede tutuklama tedbirinin hâkimin takdirinde olduğu, kasten yaralama suçları dışında bırakılsa da, üst sınırı iki yılı geçmeyen yaralama suçlarında tutuklamaya karar verilemediği görülmektedir.

      Yapılacak düzenleme ile önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin sağlanarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması için,  Türk Ceza Kanunu'na basitçe bir madde eklenmesi gereklidir.

     Hükümetin uyguladığı sağlık politikalarını gözden geçirmeden, dilini değiştirmeden gösterilecek hiçbir yaklaşım şiddeti durduramaz durduramadı. Sağlık politikaları oluşturulurken sağlık çalışanlarının da katkı ve desteği alınmalıdır.

     Bir kez daha yineliyoruz; Sağlıkta şiddetin olmadığı bir sağlık ortamında görev yapmak, şiddetin olmadığı bir toplumda yaşamak istiyoruz.

 

                                          AYDIN TABİP ODASI