AYDIN TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMALARI

SAĞLIKTA ŞİDDET NE ZAMAN SON BULACAK!

Sağlık çalışanına şiddete maalesef bir yenisi eklenmiştir. İstanbul ‘da Psikiyatri Uzmanı        Dr. Fikret HACIOSMAN görev yaptığı özel bir hastanede bir hastası tarafından silahla başından vuruldu. Biz hekimler artık bu sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz. Şifa veren ellere saldırmak insanlık dışıdır. .

Bu olay her açıdan sağlıkta şiddetin geldiği boyutun büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Öncelikle, Türkiye’de sağlık hizmet sunumunda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması hemen her gün yaşanan ve giderek kanıksanır hale gelen bir sorundur. Önemli bir konu da her geçen yıl sağlıkta şiddet durmak ya da azalmak bir yana daha da artmış, pervasızlaşmıştır

 

Sağlıkta artan şiddet konusunda, hemen şimdi önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemlerin neler olduğu Türk Tabipleri Birliği tarafından defalarca dile getirilmiştir, Sağlıkta şiddetin temel nedeni, uygulanan sağlık politikaları ve bu doğrultuda yapılandırılan sağlık hizmetleri sunumudur.

 

Bir önemli konu da, toplumumuzda kuralsızlığın sıradanlaşmasıdır. Hekimlik mesleğinin ana kuralı hastasını görmek, muayene etmek, o hastaya özel danışmanlık ile tanı ve tedaviyi gerçekleştirmektir. Hastanın görülmeden ilaç yazılması, sağlık kuruluna getirilmeden raporun çıkartılması ya da muayene edilmeden sevk edilmesi talepleri normal bir durummuş gibi dile getirilebilecek kadar kuralsızlık sıradanlaşmıştır. Bu talepleri haklı olarak yerine getirmeyen, hastası için en doğru öneriyi getiren hekimler ise şiddete maruz kalır hale gelmiştir.

Bu nedenle, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti sunumu, sağlık çalışanlarının görevi ve sorumlulukları ile ilgi bilgilendirilmeye gereksinimleri olduğu açıktır.

 

Sağlık politikalarındaki siyasi ve kuralsızlığın sıradanlaşmasının önüne geçilmesi için gerekli toplumsal dönüşümü yapamadıkça çözümün gerçek ve kalıcı olamayacağı ortadadır.

 Kendisinin eğitimi sırasında yıllarca verdiği emek ile aile ve toplumun kaynakları böyle heba edilmez. Kimsenin buna hakkı yoktur.

Hekimler aldıkları bütün darbelere rağmen  topluma karşı sorumluluklarının bilincindedir. Ancak, bu konu sadece hekimler ile çözülebilecek bir konu olmayı çoktan aşmıştır. Aydın Tabip Odası olarak, tüm siyasi partileri sorunun çözümüne ortak olmaya ve acilen katkı sunmaya davet ediyoruz.

Meslektaşlarımıza yönelik şiddet, hekimlik değerleri kadar insanlık değerlerine de yönelmiştir. Bizler, bu değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

 

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU