AYDIN TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMALARI

DEPREM

DEPREM

         Deprem, yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayıdır.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapıların da hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına Sismoloji denir.

Bodrum’da 6.6 şiddetinde meydana gelen deprem; ilimizin ve bölgemizin 1. Derecede deprem kuşağında olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. En son yaşanan 1999 Gölcük depreminden bu yana, depremle ilgili yasal mevzuatlar düzenlenmiş ve toplumsal duyarlılık oluşması sağlanmıştı.

Bodrum depreminden çıkarmamız gereken dersler vardır. Şiddeti çok yüksek olmasına rağmen ölü kaybının olmaması; doğru bina yapımı ve kontrolü sayesindedir. Yalnız Bodrum Devlet Hastanesindeki hastaların bahçeye çıkarılması kaygı vericidir.

Olağandışı durumların yönetimi farklı kurumların işbirliğini gerektirir. Olağandışı durum meydana gelmeden olağandışı durumlara hazır olmak, krizi mümkün olan en az hasarla atlatmak ve kayıpları en az düzeye indirmek  önem taşımaktadır.

Olağandışı durumlara yönelik hazırlık aşaması çalışmaları, kurumun tüm hizmet birimlerinin yapısal sismik dayanıklılık ve yapısal olmayan hazırlıklarının yanı sıra, tüm personelinin hazırlık çalışmalarındaki rollerinin belirlenmesinden başlayarak, kurumsal afet planlarının sürekli güncellenmesi ve tatbikatlarla sınanmasına kadar genişletilebilmektedir.

Bu gerekçelerle İlimizin sağlık sorunlarının saptanması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde bir taraf olarak Aydın ilindeki sağlık kuruluşlarının gerek kendi bünyelerinde oluşabilecek olağandışı bir durum veya büyük ölçekte bir afette hizmet sunumuna yönelik olarak   kurumsal hazır oluşunu öğrenmek istiyoruz.

Bu amaçla;

1. Sağlık kuruluşlarının hizmet binalarında sismik dayanıklılık değerlendirilmesine yönelik raporlarının sonuçlarına göre yapısal güçlendirme gereksiniminin hangi düzeyde olduğunu ve eğer güçlendirme gerekiyorsa bu konuda yürüyen projelerin hangi aşamada olduğu,

2. Valilik tarafından “Hastane Afet Plan”larının hazırlanması ve güncellenmesine yönelik bir çalışmalar kapsamında, eldeki hastane afet planlarının hangi olağandışı durumları kapsadığını, hangi sıklıkta güncelleme ve tatbikat yapıldığının kamuoyuyla paylaşılmasının büyük önemi vardır.

 

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU