AYDIN TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMALARI

Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz!

      Dün Turizmin gözbebeği ilçemizde üstelik bir kamu sağlığı hizmeti veren bina içinde “suç makinası”  kişilikçe geçekleştirilen elim bir saldırı olayı yaşanmıştır. Olay hem “kadına şiddet” hem de “sağlık çalışanına şiddet” içermektedir. Konu o kadar dramatik ki arkadaşlarımız birkaç dakika gecikseler, burada bambaşka bir nedenle toplanıyor olabilirdik.

        Ülkemizde son yıllarda sağlık çalışanı olmak, hele de kadınsanız daha zor hale gelmiştir. Şiddet ve tacizin ne zaman nereden geleceği belli değildir.

       ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’ talebini sürekli yinelemekteyiz. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre günde yaklaşık 30 sağlık çalışanı şiddete uğramakta olup tabi ki bunlar sadece kayıtlara yansıyanlardır.

       Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olan koruyucu sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizin özverili çalışanlarının bu türlü şiddetle karşı karşıya kalması, tüm sağlık çalışanlarına huzursuzluk vermektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarımızın sağlık çalışanlarımız için daha güvenli hale getirilmesi sadece Aile Sağlık Merkezi çalışanlarının yük alması ile olamaz bunun için Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz.

       Yasada, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu ve yaptırımı ayrı olarak düzenlenmiş olsa da, yapılan düzenlemede tutuklama tedbirinin hâkimin takdirinde olduğu, kasten yaralama suçları dışında bırakılsa da, üst sınırı iki yılı geçmeyen yaralama suçlarında tutuklamaya karar verilemediği görülmektedir.

      Yapılacak düzenleme ile önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin sağlanarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması için,  Türk Ceza Kanunu'na basitçe bir madde eklenmesi gereklidir.

     Sağlıkta şiddetin olmadığı bir sağlık ortamı, kadına şiddetin olmadığı bir toplumda yaşamak istiyoruz.11.07.2017

 

AYDIN TABİP ODASI 

 AYDIN AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ

 AYDIN AİLE HEKİMLİĞİ ELEMANLARI DERNEĞİ