AYDIN TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMALARI

BASINA VE KAMUOYUNA

        Aydın Tabip Odası eski başkanlarından Nöroloji uzmanı Dr.Metin Aydın 1 ay süre ile Didim ilçesine görevlendirilmiştir. Didim Devlet Hastanesinde halen (Personel Dağılım Cetvelinde kadrosu 1 adet Nöroloji Hekimidir) Nöroloji uzmanı hekim mevcut olup, görevi başındadır. Yaz ayları yoğunluğu da olmadığına göre bu görevlendirmenin mantıki bir yönü ve gerekçesi bulunmamaktadır.

       Hukuka ve kamu yararı amacına aykırı geçici görevlendirmeler gibi işlemlerden mağdur olan personel içerisinde sağlık personeli fazlasıyla yer tutmaktadır. "Belirli bir kamu hizmetine ihtiyaç duyulan bir bölgede yeni personel istihdamı ve bu personelin o bölgede atama ya da nakil yolu ile görevlendirilmesi beklenirken, onun yerine ihtiyaç duyulan kamu hizmetinin süreli geçici görevlendirme işlemleri ile gördürülmesinde hukuka ve kamu yararına uygunluk bulunamaz.

     Her koşulda bir istisnai rejim olan geçici görevlendirme uygulamalarında istisna kural halini almamalıdır.

     Aydın Tabip Odası olarak geçici görevlendirme adı altında yapılan bu uygulamanın ayrıca merkez hastanelerinde hizmeti aksattığını ve bu uygulamaların kamu yararına olmadığını düşünmekteyiz. Meslektaşımız Dr. Metin Aydın özelinde yapılan bu uygulama kaldırılmalı ve hastaların mağduriyeti bir an önce önlenmelidir.

 

          AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU