AYDIN TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ OLMALI

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ OLMALIDIR!

 

 

Basının özgür olmadığı bir ülkede, demokrasi ve insan haklarından söz edilmesi mümkün değildir. Özgür, bağımsız ve çok sesli bir yazılı ve görsel basın, demokrasinin büyük güvencesidir

Basının haber verme ve bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, tartışma ortamı yaratma, kamuoyunun özgür bir şekilde oluşmasına katkı sağlama ve denetleme gibi temel işlevlerini yerine getirebilmesinin en önemli koşulu, basın özgürlüğünün sağlanmış olmasıdır. Çağdaş, demokratik ve özgür toplumlarda düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğüyle aynı anlama gelmektedir.

ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ BASIN, ÖZGÜR VE BAĞIMSIZ BİR TOPLUMUN GARANTİSİDİR.

Fedakârca görev yapan basın mensuplarımızın 03 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜNÜ kutlarız.

 

 

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU