AYDIN TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMALARI

AYDIN SAĞLIK PLATFORMU SAĞLIKTA ŞİDDETİ KINADI!

AYDIN SAĞLIK PLATFORMU SAĞLIKTA ŞİDDETİ KINADI!

 

Sağlık Çalışanlarına Şiddet Hız Kesmiyor!

 

29 Mart 2019 tarihinde İzmir Bornova Yunus Emre 29 no’lu Aile Sağlık Merkezine (ASM) eşine ilaç yazdırmak için gelen kişiye hastanın kendisi olmadan işlem yapılamayacağı açıklaması yapılmış, bunun üzerine hasta ASM’ye gelerek niçin ilaçlarımı yazmadınız diyerek sağlık çalışanlarına saldırmıştır. Bu saldırı sonunda, ASM hekiminin burnu kırılmış, hekim dışı personeli ayırmaya çalışan etraftaki esnaf da çoklu travmaya maruz kalmış; birçok vücut bölgesinden yaralanmıştır.

Meslektaşlarımıza ve diğer mağdurlara geçmiş olsun!

 

Aydın Sağlık Platformu olarak,

Vatandaşlarımızın en önemli insan hakkı olan sağlık hakkını korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli ortamlarda gerçekleştirmelerinin sağlanması için bir an önce yasal düzenlemelerin yapılması ve önleyici tedbirler alınmasının gereğine bir kez daha dikkat çekiyoruz.

 “Sağlıkta Şiddet Yasası” bir an önce çıkarılmalıdır.

Bu konuda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm girişimlerin hızla yapılmasını ve tam bir yönetsel kararlılık gösterilmesi talebimizdir. Sağlık çalışanları;  güvenli, huzurlu ortamda sağlık hizmeti sunmak istemektedir. Vatandaşlarımızın hak ettikleri sağlık hizmetini alabilmelerinin de en temel yolu bu güvenli ortamdan geçmektedir.

Aydın Sağlık Platformu olarak, konunun takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddet ile mücadelemizi her geçen gün güçlendirerek sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz.

 

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

 

AYDIN SAĞLIK PLATFORMU