AYDIN TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMALARI

9 ŞUBAT SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ nedeniyle TOPLUMA ve MESLEKTAŞLARIMIZA EŞ ZAMANLI ÇAĞRIMIZDIR !

 Her türlü tütün ürününün hastalandırdığını ve öldürdüğünü her ortamda söyledik. Bu konuda bilimsel kanıtlar her geçen gün güçlenerek birikmektedir.

 Tütün kullanımı/sigara içimi kanıta dayalı bilimsel yöntemler, programlar ve gerektiğinde de tıbbi tedaviler yardımı ile bırakılabilir bir bağımlılıktır. Bırakmak için hekimlerin desteği son derece önemlidir.

3 Hekimler bu konuda öncelikli rol modeli olan gruplardır. Konuyu ülkemizde hiçbir hekimin sigara içmediği/tütün kullanmadığı bir sürece dönüştürmek durumundayız. Ülkemizde 15 yaş ve üzeri her yüz kişiden 31’i sigara içmektedir.

4 Her birisi “biricik” olan yaşamların önlenebilir bir nedene bağlı olarak elimizden kayıp gitmesine seyirci kalamayız!  Kalmıyoruz! Hekimler olarak sonucunu acı deneyimlerle her gün yaşadığımız/bildiğimiz tütün bağımlılığı ile daha güçlü bir mücadele ortamına gereksinim duyuyoruz. Tütün kullanımı ile mücadele esasen;

1. Sağlıktan yana taraf olmaktır.

2. Yaşamı ve yaşamın güzelliğini savunmaktır.

 3. Gelecek nesillerin yaşamlarının sağlıklı olmasına bugünden katkı sağlamaktır, insiyatif almaktır.

4. Ulusötesi şirketlerin ulusal ve de küresel kaynaklarımızı yok etmesine HAYIR demektir.

 Böylesi bir zeminde halkın ve sağlık çalışanlarının yan yana olması mücadelenin gücünün belirleyicisidir. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 9 Şubat Sigarayı Bırakma Gününde halkımızı; sigarayı bırakma konusunda karar vermeye, kararlarının gereğini kendi başlarına yerine getiremedikleri takdirde hekimlerin/sağlık çalışanlarının yönlendirmesindeki bilimsel yöntemlerden yararlanmalarına olan çağrımızı yineliyoruz. Birlikte başarıya ulaşabiliriz !

 

 

                                      AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU