AYDIN TABİP ODASI BASIN AÇIKLAMALARI

12 Mayıs 2017 Dünya Hemşireler Günü Kutlu Olsun

         Üsküdar Selimiye Kışlasında verdiği hizmetlerle yücelen Florence Nightingale ‘in doğum günü olan ve bu mesleğinin doğuşuna tanık olan ülkemizde;

         Hemşirelik meslek kimliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Hemşirelik meslek kimliği kazandırılmalı ve görevleri net bir şekilde belirlenmelidir. Görev alanları dışında çalıştırılması engellenmelidir.

        Sağlıkta şiddet gün geçtikçe artmaktadır. Buna karşın çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda kurumlardaki mevcut uygulanmalar yeterli değildir.

         Sağlık hizmetlerinde yabancılaşmaya ve ahlaki soruna neden olan “performansa göre ücret” koşulu olmadığı.

Özlük ve emeklilik haklarının insanca yaşamaya elverişli hale getirildiği,

        Aile Sağlığı Merkezlerinde, aile sağlığı elemanı olarak polikliniklere sıkışmak değil, toplum sağlığını koruyacak ve yükseltecek bir sistem içerisinde “Halk Sağlığı Hemşireleri” olarak görevlendiği,

       Taşeron ve güvencesiz çalışma koşulları olmadığı

  “yardımcı sağlık personeli”, “hekim dışı sağlık personeli”, “diğer sağlık personeli” olarak sınıflandırılmadığı,

       Halkımıza hak ettiği sağlık hizmetini verebilmek için, nitelikli eğitim ve nitelikli çalışma koşullarının gerek olduğunu ifade ederek, tüm hemşire arkadaşlarımızın günlerini kutlarız.

 

AYDIN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU